ทำ Element ให้มีความหมาย ด้วย Microformat

Microformat เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่ม Semantic เข้าไปใน markup ครับ ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้ทั้งคนและ machine สามารถอ่านออกและเข้าใจว่า markup นั้นๆ จะสื่ออะไร ซึ่งการใช้ Microformat สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ใส่ชื่อ class ที่กำหนดไว้เข้าไปใน markup เท่านั้นเองครับ

Microformat นั้นมีหลายรูปแบบครับ เพื่อให้รองรับ Information ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Contact, Event, News, Product, Review, Resume, Recipe เป็นต้น ลองมาดูตัวอย่างการใช้ Microformat ในรูปแบบของ hCard ซึ่งจะใช้กับข้อมูลแบบ Contact Information กันครับ

จากตัวอย่างการใช้ Microformat ด้านบน สามารถอธิบายได้ดังนี้ครับ

 • vcardใช้ระบุว่า markup นี้ใช้ Microformat แบบ hCard
 • fnใช้ระบุ ชื่อ-นามสกุล
 • orgใช้ระบุ องค์กร หรือ บริษัท
 • adrใช้ระบุ สถานที่ ซึ่งจะมี Class ย่อย ดังนี้
  • street-address ใช้ระบุ ถนน หรือ อาคาร
  • locality ใช้ระบุ เมือง
  • region ใช้ระบุ เขต หรือ ภาค
  • postal-code ใช้ระบุ รหัสไปรษณีย์
  • country-name ใช้ระบุ ประเทศ
 • telใช้ระบุ หมายเลขโทรศัพท์

จะเห็นว่า การใช้ Microformat มาช่วยเพิ่ม Semantic ให้กับเนื้อหาของเว็บเรานั้น ทำได้ไม่ยากเลยครับ สำหรับ Microformat ในรูปแบบข้อมูลอื่นๆ ก็จะมีการใช้คล้ายๆ กัน ต่างกันที่ชื่อ Class ของแต่ละรูปแบบครับ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microformat รูปแบบอื่นๆ ได้ที่ microformats.org ครับ

(Visited 978 times, 1 visits today)

Leave a Reply