Tag: 360 degrees

สร้างรูปทรง 360 องศาด้วย jQuery

ในบางครั้ง เราอยากจะสร้างรูปทรง 360 องศาขึ้นมา แต่เราจะทำได้อย่างไร ในเมื่อเราใช้โปรแกรมทำ 3d ไม่เป็น? ปัญหานี้มีทางออกครับ