Tag: Angular

PhantomJS คืออะไร ? + สอนวิธีใช้

ปกติเวลาเข้าเว็บเราก็จะต้องเปิด web browser ขึ้นมา แล้วใส่ url ลงไป แต่ PhantomJS นั้นจะต่างจาก web browser อื่นๆ ตรงที่มันจะต้องรันผ่าน command-line ลองมาดูกันว่าความสามารถของมันนั้นจะคุ้มค่ากับการหายไปของ GUI หรือเปล่า ?