Tag: css

ในการทำเว็บไซต์ ใครควรจะ slice รูป ?

โดยปกติแล้ว นายโค้ดเก่งจะรับกราฟิกมาจากนายวาดสวยแล้วลงมือ slice รูปเอง แต่อยู่มาวันหนึ่ง นายโค้ดเก่งได้กล่าวกับเพื่อนรักแบบตรงๆ ว่า...