Tag: css selectors

รู้จักกับ CSS Selectors Level 4

การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ใน CSS Selectors Level 4 คือจะมีการเพิ่ม pseudo-classes เข้ามาใหม่เยอะมากเลยครับ เราลองมาดูกันว่า Selectors ใหม่ๆ เหล่านี้ มีอันไหนน่าสนใจบ้าง

เขียน CSS Selectors อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ?

ในการเขียน CSS Selectors นั้น เรารู้ดีว่ามี selectors แบบไหนให้เราเลือกใช้ได้บ้าง แต่หลายๆ คน อาจไม่รู้ว่าการเขียน selectors ในแต่ละแบบนั้น มันมีผลต่อ performance ด้วย