Tag: data attribute

เมื่อไรควรใช้ Data Attribute ใน html5

เชื่อว่า Developer หลายๆ คน คงเคยใช้ชื่อ Class ของ HTML Element ในการเก็บ Metadata หรือข้อมูลบางอย่าง เพื่อทำให้เขียน Script ง่ายขึ้นใช่มั้ยครับ…