Tag: internet explorer

X-UA-Compatible Meta Tag คืออะไร + สอนวิธีใช้

เชื่อว่าหลายๆ คน คงจะเคยเห็น X-UA-Compatible meta tag กันมาบ้างแล้ว แต่หากยังไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไร ไม่ใส่แล้วจะเป็นไรมั้ย บทความนี้มีคำตอบให้ครับ