Tag: LESS

สอนวิธีเขียน CSS3 ง่ายๆ ด้วย LESS

LESS เป็น tool ที่ทำมาเพื่อช่วยให้เราเขียน css ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นครับ หลักการของมันก็ง่ายๆ คือ แทนที่เราจะเขียน css ด้วย…