Tag: manifest

หน้าเว็บโหลดไวขึ้นด้วย Manifest

ด้วยความสามารถของ html5 ทำให้เราสามารถกำหนดไฟล์ต่างๆ ที่เราอยากให้เก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งานได้ครับ โดย html5…