Tag: mistake

เมื่อไรควรจะใช้ Web Animations ?

บทความนี้ผมจึงจะขอนำเสนอมุมมองส่วนตัวที่มีต่อ animation บนเว็บ ว่ามันควรจะใช้ในกรณีไหนถึงจะเรียกว่า "พอดี"

เขียน CSS Selectors อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ?

ในการเขียน CSS Selectors นั้น เรารู้ดีว่ามี selectors แบบไหนให้เราเลือกใช้ได้บ้าง แต่หลายๆ คน อาจไม่รู้ว่าการเขียน selectors ในแต่ละแบบนั้น มันมีผลต่อ performance ด้วย

Typeface vs Font ต่างกันตรงไหน?

คำว่า “Typeface” และคำว่า “Font” หลายๆ คนมักใช้ผิดๆ ถูกๆ อยู่ครับ แม้แต่บทความหรือตามเว็บไซต์ดังๆ ก็ยังพบว่ามีการใช้…

ตัดคำโดยใช้ CSS text-overflow และวิธีตัดคำหลายบรรทัด

บ่อยครั้ง ที่เราต้องหาทางตัดข้อความให้สั้นลง เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มันยาวเกินไปจนทำให้ layout เสีย ทางเลือกของเราก็มีหลายทางด้วยกัน…

Web Design ความหมายคืออะไร?

บทความนี้ ผมจะนำเสนอความหมายของ Web Design ในอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้หลายๆ คน หันมาให้ความสำคัญกับ Web Design มากขึ้นครับ

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ figure element

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องที่หลายๆ คน เข้าใจผิดเกี่ยวกับ figure element ผมขออธิบายก่อนว่า figure element คืออะไร และใช้งานยังไง figure tag หรือ…