Tag: orientation

width VS device-width ใน Responsive Web Design

การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับกับ Device ที่หลากหลาย (Responsive Web Design) กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะแสดงผลด้วย…