Tag: table

สอนวิธีทำ Responsive Table

เรารู้แล้วว่าการใช้ table นั้นยังสามารถทำได้อยู่ถ้าข้อมูลนั้นเป็น tabular data ปัญหาต่อมาก็คือ เราจะทำอย่างไร เพื่อให้ table ยังคงสามารถแสดงผลได้ดีเมื่อดูด้วยหน้าจอขนาดเล็กๆ

ใช้ html5 table อย่างไรให้เหมาะสม ?

หลังจากที่แนวคิด tableless ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง ทำให้หลายๆ คน เลิกใช้ table ไปโดยปริยาย ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้ว การใช้ table ยังคงสามารถใช้ได้อยู่ เพียงแต่เราจะต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมเท่านั้นเอง