Tag: text-overflow

ตัดคำโดยใช้ CSS text-overflow และวิธีตัดคำหลายบรรทัด

บ่อยครั้ง ที่เราต้องหาทางตัดข้อความให้สั้นลง เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มันยาวเกินไปจนทำให้ layout เสีย ทางเลือกของเราก็มีหลายทางด้วยกัน…

ตัด text ในพริบตา ด้วย text-overflow

บทความนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่ สามารถอ่านได้ที่ ตัดคำด้วย text-overflow และวิธีตัดคำหลายบรรทัด

ยังคงอยู่กับเรื่องของ…