Tag: text-shadow

แต่ง text ให้มีมิติกับ text-shadow

ปกติสมัยก่อนตอนที่เรายังใช้ css2 กันอยู่นั้นถ้าหากต้องการจะทำให้ัตัวอักษรสวยงามก็คงจะต้อง ตัด ตัด ตัด !! รูปออกมาจากดีไซน์เท่านั้น…