Tag: usability

UI ของเราใช้ง่ายแล้วจริงๆ งั้นหรือ ?

การออกแบบสิ่งต่างๆ เราไม่ควรสนแค่การลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้สั้นลงไป เพราะการตัดขั้นตอนอะไรออกไป อาจทำให้ความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งนั้นลดลง ซึ่งจะไปทำให้ users ต้องคิดหาเหตุผลเอาเองมากขึ้น