Web Design

Tags:

รู้จักกับกราฟฟิกแบบ SVG (Scalable Vector Graphics)

ก่อนจะพูดถึง SVG คงต้องอธิบายถึง XML กันก่อนครับ XML (EXtensible Markup Language) เป็น markup language เหมือนๆ กับ HTML ครับ โดยถูกออกแบบมาเพื่อใช้เก็บและขนส่งข้อมูลโดยเฉพาะ…
Page 3 of 3123